English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1003U  Magt og Kommunikation

English Title
Power and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Mathias Hein Jessen - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fuldt faget forventes den studerende at være i stand til:
  • at forstå og bruge magt-begreber i analyser af anden-ordens strategier
  • at analysere hvordan organisationer forsøger at forme andre organisationers og individers handlinger
  • at forstå styrkerne og begrænsningerne ved anden-ordens analyser af magt
  • at reflektere over forskellene mellem forskellige magt-begreber og deres konsekvenser i forhold til forskellige magt-analyser og analyser af anden-ordens strategier
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Teknologi og ledelse", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Teknologi og ledelse", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation"
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer en række centrale tilgange til at forstå magt og kommunikation i moderne samfund. Kurset fokuserer på og sammenligner forskellige tilgange til at forstå magt og kommunikation og tematiserer, hvordan forskellige perspektiver kan anvendes på forskellige cases og former for kommunikation, særligt i analyser af anden-ordens strategier.

 

Det overordnede formål med faget er, at de studerende får blik for, hvordan forskellige former for magt er på spil i organisationers anden-ordens strategier. Når strategier går på anden orden bliver magt til et spørgsmål om at forsøge at skabe særlige betingelser for andre organisationers eller individers selvstyring. Kurset vil tilbyde de studerende en række forskellige magtforståelser, der gør sådanne analyser mulige. Kurset vil gennem brug af aktuelle eksempler vise, hvordan de forskellige magtforståelser skaber forskellige muligheder for at udarbejde analyser af anden-ordens strategier.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, fælles diskussioner, diskussioner af aktuelle eksempler og studenter- og gruppebaserede øvelser.
Feedback i undervisningen
Der vil være øvelsestimer før undervisningen, hvor de studerende kan arbejde med og diskutere dagens tekster. Det giver de studerende mulighed for at give hinanden feedback på deres læsningen og forståelse af centrale begreber. Underviserne vil være til stede og også give feedback på diskussioner. I undervisningen vil der være små refleksionsøvelser, der der gennem diskussion vil være feedback på tekster, centrale begreber, anvendelse og analyser.

Studenterarbejdstimer
Teaching 24 timer
Preparation 72 timer
Foreløbig litteratur

M. Dean (2010) Governmentality: Power and Rule in Modern Society. Sage, London, 2nd edn. (or if you prefer, see 2006 Danish Translation of the first edition). Especially Chapter One.

M. Foucault (1991) 'Questions of method', in C. Gordon et al. (eds) The Foucault Effect. Studies in Governmentality . University of Chicago Press, pp. 73-86.

Sidst opdateret den 16-06-2022