English   Danish

2023/2024  KAN-CCMVV1735U  Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd

English Title
Changes in Leadership and Its Impact on Organisational Behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand. merc. og GMA (CM)
Kursusansvarlig
 • Bent Meier Sørensen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Sverre Spoelstra - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Lederskab/Leadership
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-02-2023

Relevante links

Læringsmål
Målet er, at de studerende efter at have deltaget i faget "Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd" kan
 • Identificere, analysere og diskutere konkrete problemstillinger i lederskabet, forandringer og organisatoriske konsekvenser.
 • Identificere og kritisk anvende centrale begreber, teorier, og metoder, der knytter sig til fagets problemstillinger, til at belyse og diskutere konkrete muligheder og udfordringer i lederskabet.
 • Selvstændigt reflektere over forskellige overordnede forandringer i samfundet og deres betydning for lederskab og organisation.
 • Udvise bred og kritisk forståelse for og anvendelse af fagets pensum.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Til kurset knytter sig to obligatoriske aktiviteter, som består af to kortere skriveøvelser, der knytter sig til at observere og analysere ledelse i praksis.

Der vil ikke blive givet flere forsøg før den ordinære eksamen til at bestå det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter. Hvis den studerende ikke har bestået det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter eller har været syg, vil den studerende ikke have mulighed for at gå til den ordinære eksamen. Inden re-eksamen vil den studerende blive stillet en 10 siders hjemmeopgave, som vil dække det påkrævede antal obligatoriske aktiviteter og ved bestået, vil indstille den studerende til re-eksamen. Vær opmærksom på, at studerende skal have ydet en indsats i tildelte opgaver gennem hele forløbet. Studerende, der ikke deltager i
opgaver (udeblevet/U), er ikke berettiget til den ekstra opgave og bliver nødt til det
vente til næste ordinære eksamen for at gennemføre faget.
Prøve/delprøver
Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har en studerende ikke bestået den ordinære eksamen, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt eller et nyt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vælger selv en case på baggrund af hvilken fire eksamensspørgsmål skal besvares. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at undersøge hvordan lederskabet i dag er under forandring som følge af interne organisatoriske omstillingsprocesser og eksterne samfundsudviklinger. Disse samfundsudviklinger indebærer blandt andet teknologiske udviklinger, globalisering, et arbejdsmarked der bliver ældre og ældre, og krav om diversitet og bæredygtighed i virksomheders og andre organisationers daglige ledelse. Disse samfundsudviklinger er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet, der sætter en række konkrete udfordringer og problemstillinger som lederskabet skal adressere og tilpasse sig. Selve lederskabet er derfor udsat for forandring både i rollens udformning og den måde hvorpå den udleves og påvirker organisationen gennem ændret interageren og råderum. Der sættes i faget fokus på hvilke faktorer, der kræver særlig opmærksomhed når man ikke længere kan bruge en ‘standardmodel‘ for ledelse. Faget vil også diskutere ledelse og ledelsesteori fra et forskningsbaseret perspektiv, der vurderer og kritiserer antagelserne bag givne ledelsesteorier. Den metodiske tilgang til faget er case-baseret. Fagets deltagere vil arbejde med eksempler på samspillet mellem ledelse og kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på organisatoriske forhold i et lederskabsperspektiv og kortlægge samt analysere organisatoriske konsekvenser ved disse. Faget har stor praktisk relevans grundet anvendelsen af case-baseret læring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kombinerer forelæsninger og gæsteforelæsninger med case-baseret gruppearbejde.
Feedback i undervisningen
Der er indlagt feedback i undervisningen i forbindelse med gruppeøvelser (deriblandt en midtvejs-"poster session").
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 101 timer
Undervisning 33 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
 1. Jackson and Parry, A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Studying Leadership.

 2. Machiavelli Fyrsten, udvalgte kapitler.

 3. Zaleznik, A. (1977) Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, May/June: 67-78.

 4. Grint, K. (2010): The Sacred in Leadership: Separation, Sacrifice and Silence, Organization Studies, 31(1): 89-107

 5. Sørensen, B. M., & Villadsen, K. (2018). Penis-whirling and pie-throwing: Norm-defying and norm-setting drama in the creative industries. Human Relations, 71(8), 1049–1071. 

 6. George, B., Sims, P., McLean, A. N., & Mayer, D. (2007). Discovering your authentic leadership. Harvard business review, 85(2), 129.

 7. Ford, J., & Harding, N. (2011). The impossibility of the ‘true self’ of authentic leadership. Leadership, 7(4): 463-479.

 8. Spoelstra, S. (2020) The truths and falsehoods of post-truth leaders. Leadership, 16(6), 757-764.

 9. Dachler, H. P. (2010). From Individualism to Post-Heroic Practices in Organizational Research. In C. Steyaert et al. (Eds.) Relational Practices, Participative Organizing (pp. 41-53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 10. Uhl-Bien, M. (2006). Relational Leadership Theory: Exploring the Social Processes of Leadership and Organizing. The Leadership Quarterly 17 (6): 654–676.
 11. Eagly, A. & J. L. Chin. (2010). Diversity and Leadership in a Changing World. American Psychologist, 65 (3): 216–224.
 12. Ryan, M. K. & S. A. Haslam. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal of Management 16 (2): 81-90. 
Sidst opdateret den 15-02-2023