English   Danish

2014/2015  BA-BPSYV2020U  The drama of leadership

English Title
The drama of leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Camilla Sløk - Institut for Organisation (IOA)
Fagansvarlig: Morten Thanning Vendelø
Studieadministrator: Ane Lindgren Hassing (alh.ioa@cbs.dk)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 10-04-2014
Læringsmål
Undervisning og eksamen lægger vægt på følgende:
  • at kunne redegøre for de anvendte teorier i faget
  • evne til nuanceret at forstå og forklare dilemmaer ledere står i
  • at kunne redegøre for subjektivitetsbegrebet i relation til ansvar og skyld
  • at kunne redegøre for de individpsykologiske dimensioner i relation til litteraturen
Forudsætninger for at deltage i kurset
Man skal være interesseret i ledelsespsykologi i forhold til de konflikter, der er forbundet med, som leder, at træffe svære beslutninger.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Fremlæggelse af et ledelsesdilemma for hele holdet på ca. 10 min.
Prøve/delprøver
The drama of leadership:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende præsenterer den overordnede finding fra sin rapport på 3 min. Derefter udprøves den studerende i forhold til 1) opgavens indhold, relateret til kursusforløbet og litteraturen 2) andre relevante dimensioner af opgaven i forhold til kursusforløbet og litteraturen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Hvad vil det sige at lede andres liv? At bestemme om de skal ansættes, fyres, forfremmes, flyttes, degraderes? Eller for den sag skyld at skulle være dommer i konflikter mellem medarbejdere, eller træffe beslutninger omkring medarbejderes sygdom, som har stor økonomisk betydning for den konkrete medarbejder? Hvilke dilemmaer står man i? Ledelseslitteraturen er her temmelig tavs.  Ledelseslitteraturen står imellem på den ene side opfattelsen af "ledelse" som en aktivitet enhver med lidt øvelse kan vælge gøre, og på den anden side "ledelse" som en aktivitet kun de få udvalgte er i stand til at gøre. Denne forskel manifesterer sig som forskellen på fx transactional leadership og transformational leadership. Den manifesterer sig også som forskellen mellem overhovedet at tro på leadership som tilknyttet personlige evner eller at tro på leadership som kollektiv aktivitet (Fx distributed leadership). Den eksisterende litteratur har imidlertid ikke megen interesse i omkostningerne ved ledelse: Hverken for ledere eller medarbejdere (followers). Det dramatiske element af ledelsen er taget ud. Spørgsmålet om ansvar, skyld, risiko, fejl, fyringer, sygdom, forførelse, mm., bliver ignoreret af ledelseslitteraturen. Lederes menneskelighed eller hvad det vil sige i tabuspørgsmål er ikke fremme.I stedet diskuteres disse spørgsmål i psykologi, antropologi sociologi, psykiatri, filosofi, teologi. Nogle gange diskuteres lederes psykopati, men spørgsmålet er, om organisationer ikke blot mangler sprog for de tabuiserede spørgsmål? En chef er vel ikke nødvendigvis psykopat, fordi han/hun fyrer medarbejdere i en omstillingssituation? Det er vel at tage ansvar, men hvorfor taler medarbejdere og stake holders om "skyld", at lederen er "skyld" i de problemer, der opstår, når noget går galt? Hvordan bærer man sig ad med at træffe etisk forsvarlige beslutninger i forhold til de vanskelige spørgsmål? Hvad er den menneskelige side af ledelsen, og hvilken subjektopfattelse gør litteraturen brug af i forhold til ledelse?
Dette valgfag tager de tabuiserede spørgsmål ind i forhold til ledelseslitteraturen og spørger, hvad det gør ved lederen som person at skulle forholde sig til disse grundlæggende spørgsmål. Faget hjælper de studerende som kommende ledere og rådgivere til beslutningstagere indsigt i de vanskelige sider af ledelse på en nuanceret måde, ud fra psykologi og filosofi.
Undervisningsformer
Forelæsninger og dialog. Der vil gøres brug af konsulenter og eksterne undervisere
Arbejdsbelastning
Forberedelse 128 timer
Undervisning 8 mødegange á 4 timer hver 32 timer
Eksamensopgave 46 timer
Yderligere oplysninger

Ændring i skema kan forekomme.
Onsdag 14.25-17.00, uge 36-41, 43-48.

Foreløbig litteratur
Andersen, K. (2006): Kierkegaard og ledelse, Frydenlund
Haviv, J. (2007): Medarbejder eller modarbejder: Religion i moderne arbejdsliv, Klim, herunder
følgende artikler:
- Bovbjerg, K. M.: De menneskelige potentialer i en ’stresstid’
- Eriksen, C.: Det guddommelige selv på arbejde
- Haviv, J.: Medarbejder eller modarbejder
- Kirkeby, O. F.: Religiøsitet og begrebet 'arbejdstid'
- Rendtorff, J. D.: Religionens økonomiske fornuft
- Salamon, K. L.: Nyliberal kosmologi? åndelighed og værdibasering som arbejdspladsens teologi
- Stadil,C., i samtale med Joel Haviv: Ledelse, ansvar og religion.
Kenneth Burke. 1970. The Rhetoric of Religion: Studies in Logology. University of California Press.
Keith Grint. 2010. The sacred in leadership: Separation, Sacrifice and Silence. in Organization Studies.
Sanne Udsen: 2006. Psykopater i jakkesæt: Når chefen er psykopat. Lindhardt & Ringhof.
Camilla Sløk: Blod, sved og tårer. Om ansvar og skyld i ledelse (udkommer 2014).
Sidst opdateret den 10-04-2014