English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKU1001U  Organisation & Ledelse som Kommunikation

English Title
Organisation & Ledelse som Kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • henvendelse skal ske til Morten Knudsen
  Erik Caparros Højbjerg - MPP
 • Fagansvarlig
  Morten Knudsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 13-11-2014
Læringsmål
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
 • præsentere et overblik over gennemgåede teorier og disses betydning for definitionen af organisationen.
 • analysere de differentierede træk i organisationen (iagttagelseskraft).
 • anvende de differentierede træk i formuleringen af ledelsesproblemstillinger.
 • fremsætte bud på handlegrundlag der indfrier den ledelsesmæssige problemstilling (handlekraft).
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation" og "Introduktionskursus for politisk Kommunikation og Ledelse", hvorfor at tilmedling til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation" og "Introduktionskursus for politisk Kommunikation og Ledelse"
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1054U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

Fagets ene formål er at give de studerende færdigheder med henblik på at analysere de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af det kommunikativt differentierede samfund. Fagets andet formål er, at give de studerende færdigheder med henblik på at handle i forhold til disse konsekvenser, dvs. træffe beslutninger og producere beslutningsgrundlag. Et centralt afsæt for faget er, at mange typer af organisationer går fra at være enstemmede til at være flerstemmede. Derved sættes organisationerne og deres ledelse i et krydspres mellem flere kommunikationslogikker. På denne baggrund giver faget en introduktion til moderne perspektiver på organisationens kommunikation, herunder bud på hvordan organisationen strategisk og programmatisk håndterer denne kommunikation.
 

Undervisningsformer
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

 • Andersen, Niels Åkerstrøm (2002). Polyfone organisationer, i Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2, 2002.
 • Latour, B. (2005). Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press.
 • Seidl, David og Kai Helge Becker (2006). Organizations as Distinction Generating and Processing Systems: Niklas Luhmann´s Contribution to Organization Studies, (pp. 9-35) in Organization 13(1).
Sidst opdateret den 13-11-2014