English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV1016U  Direct marketing

English Title
Direct marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Anne Martensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Tina Jurgensen Engberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere begreber, teorier, metoder og modeller relateret til direct marketing
 • Identificere, beskrive, analysere og integrere relevante problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing, herunder de væsentligste forskelle mellem brug af direkte kommunikation og massekommunikation
 • Beskrive og anvende værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation ved at tilrettelægge strategi, taktik og plan for eksekvering baseret på forståelse for virksomheden, produktet samt målgruppens behov og beslutningsproces
 • Vurdere og argumentere økonomisk i relation til direct marketing
 • Udvise et bredt kendskab til og forståelse for rammer og praksis for udøvelse af direct marketing i Danmark.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er anbefalet at studerende har en basal viden om marketing og forbrugeradfærdsteori (bachelor niveau).
Prøve/delprøver
Direct Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
Den studerende kan vælge at skrive opgaven alene. ( Max 15 sider).
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har en studerende ikke bestået den ordinære eksamen, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt eller et nyt produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

I starten af kurset udleveres beskrivelse af caseopgaven. De studerende skal udvælge en relevant problemstilling for en selvvalgt casevirksomhed. Løsningen af problemstillingen skal ske ved hjælp af direct marketing beskrevet som en konsulentopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give et samlet overblik over problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing. Målet er at give de studerende kompetencer og værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation.
 

En række tendenser understøtter relevancen af direct marketing:
 

 1. Mediebilledet udvikler sig. Indenfor de seneste år er brugen af nye medier som web, e-mail, mobil, blogs, sociale medier mv. øget kraftigt. Fælles for dem alle er, at de handler om at kommunikere individuel og direkte.
 2. Big data handler om at samle data og gøre brugbare. Brugen af big data er baseret på direct marketing teknikker. 
 3. Det bliver stadig sværere for virksomhederne at differentiere sig på produktegenskaber, og derfor er det relationerne til kunden, der bliver afgørende konkurrenceparameter.

Direct marketing kan måske lyder gammeldags, men direct marketing handler om, hvordan man kommunikerer individuelt med sine emner og kunder for at opbygge og fastholde kunderelationer - og i sidste ende sælge sine produkter/ydelser. Dermed rummer direct marketing begreber som relationsmarkedsføring, CRM – customer relationship management, kundedialog, triggerbaseret kommunikation, permissionmarketing med flere.
 

Gennem indsigt i kunde- og markedsforhold skabes en indsigt i kundens beslutningsproces, der gør det muligt at segmentere og individualisere. Derved kan budskaberne gøres relevante, hvorved de involverer og aktivere modtageren. Informationer om kundens præferencer, adfærd mv. kan indsamles i databasen, og kommunikation og services kan yderligere tilpasses til kunden. Fundamentet for ægte loyalitet skabes. Ligesom den indsamlede kundeviden, giver et forbedret markedskendskab og kan bruges til performacemåling med mere.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Individuel 15 siders caseopgave.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 123 timer
Undervisning 33 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

-Principles of Direct, Database and Digital Marketing. 5.edition. Allan Top, Ian Whitten, Matthew Housden

- Relevante artikler

 

- Gæsteforelæsere – praktikere fra dansk direct marketing

 

Sidst opdateret den 19-02-2018