English   Danish

2019/2020  BA-BIMKO1015U  Global English and Intercultural Communication

English Title
Global English and Intercultural Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Per Durst-Andersen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Interkulturelle studier/Intercultural studies
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • De studerende skal vise, at de kender til de vigtigste begrebsdefinitioner og theorier inden for Global English og engelsk som lingua franca
 • De studerende skal vise, at de kender til de vigtigste begrebsdefinitioner og teorier inden for kultur og interkulturel kommunikation
 • De studerende skal kunne identificere og være i stand til at sammenligne de forskellige retninger inden for og de forskellige syn på kultur og interkulturel kommunikation
 • De studerende skal vise en evne til selvstændigt og med kritisk blik at kunne vælge og anvende relevante teorier og begreber fra kurset, der tilsammen giver en kohærent og nuanceret analyse og diskussion
 • De studerende skal vise, at de er i stand til at skrive akademisk korrekt og forståeligt med brug af nødvendig argumentation, korrekte citater og under henvisning til en korrekt lavet bibliografi
Prøve/delprøver
Global English and Intercultural Communication:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamenen er på dansk og kræver, at de studerende er i stand til besvare spørgsmål, der relaterer sig både til teori og praksis inden for Global English & Intercultural Communication. Det forventes, at de studerende udviser en høj grad af teoretisk forståelse af de begreber, der introduceres i løbet af semestret, og at de samtidig evner at applicere dem i praksis, i særdeleshed inden for rammerne af den globaliserede business-verden.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurser foregår på dansk og har to formål:

 • Det skal give de studerende en forståelse af det engelske sprogs role som et globalt sprog, lingua franca, med særligt fokus på dets rolle som business lingua franca og på dets rolle som corporate language i organisationer og virksomheder. De studerende vil herunder blive introduceret til de kontekster, hvor engelsk anvendes i en ikke-engelsk kulturel sammenhæng eller inden for en ikke-engelsk talende nation. I denne del af kurset diskuteres der fx sprogideologier, forholdet mellem sprog og identitet og forholdet mellem sprog magt.
 • Det skal give de studerende en forståelse af de forskellige tilgange til interkulturel kommunikation og til dette fags nøglebegreber. I denne del af kurset diskuteres der fx forholdet mellem kultur og nation, kulturelle stereotyper, sproglig relativitet og multilingvisme.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset kombinerer forelæsninger, diskussioner i klassen og gruppefremlæggelser. Aktiv deltagelse i undervisningen er en vigtig del af kurset.
Feedback i undervisningen
De studerende har ret til to frivillige gruppe-opgaveafleveringer i løbet af semestret, som de hver især vil få feedback på skriftligt og/eller mundtligt med henblik på at kunne forberede sig på bedste vis til den endelige eksamen. Peer-to-peer feedback er integreret i den del af kurset.
Studenterarbejdstimer
Kursusaktiviteter (inklusiv forberedelse) 150 timer
Eksamen (inklusiv forberedelse) 62 timer
Foreløbig litteratur

Seargeant, Philip. Exploring World Englishes. Language in a Global Context. Routledge, 2012.

Piller, Ingrid. Intercultural Communication: A Critical Introduction. Second edition. Edinburgh University Press, 2017.

Artikler og bogkapitler, der bruges i kurset, vil blive lagt ud på Canvas.

Sidst opdateret den 21-06-2019