English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO1107U  Kognitionspsykologi

English Title
Cognitive Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Bo Christensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-08-2019

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende kognitionspsykologiske teorier og begreber inden for fagets temaområde.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i kognitionspsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
5 siders gruppeopgave med feedback fra underviser.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1104U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I denne række af forelæsninger og øvelseshold gives en grundlæggende indføring i en hovedretning indenfor psykologien: Kognitionspsykologi. Hovedvægten lægges på at skabe indsigt i kognitionspsykologiens vigtigste teorier og emner. Undervisningen i Kognitionspsykologi beskæftiger sig med individets intrapsykiske processer i form af tilegnelse, behandling og lagring af information som er involveret i at skabe mening i omgivelserne. Undervisningen behandler derfor centrale emner indenfor individets tænkning og følelsesliv og omfatter processer som sansning og opmærksomhed, hukommelse og intelligens, læring og problemløsning samt beslutningstagning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag foregår især som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.
Derudover giver underviseren feedback til hver enkelt gruppe på deres afleverede gruppeopgave.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 11 timer
Øvelser 8 timer
Læsning af pensum 40 timer
Udarbejdelse af obligatorisk gruppeopgave 30 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste

Bøger:

Nordfang, M. & Nørby S. (2017). Kognitionspsykologi. København: Samfundslitteratur 

Rosch, Elenor (2011). Principles of Categorization. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson (s. 251-271).

Gardner, H.E. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson.

Sidst opdateret den 15-08-2019