English   Danish

2019/2020  DIP-DINBO2001U  Virksomhedens internationale omgivelser

English Title
International business environment

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Niels Mygind - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Forstå, anvende, kritisk diskutere og reflektere over begreber, teorier og modeller, som forklarer de politiske, institutionelle og økonomiske dimensioner af virksomhedens internationale omgivelser
 • Analysere udviklingen og vekselvirkningen mellem politik, institutioner og økonomi i forskellige samfund
 • Identificere og anvende relevante indikatorer for politisk risiko, institutionel kvalitet og økonomisk udvikling og finde opdateret information for dette gennem internet, bibliotek mv.
 • Forstå og forklare faktorer som driver og hæmmer globaliseringen og forklare udviklingen i forskellige faser af globaliseringen.
 • Forstå og forklare de væsentligste elementer bag økonomisk vækst og herunder forklare institutioners rolle for vækst
 • Forstå og forklare økonomiske og politiske faktorer bag international handel og betingelser for udlandsinvesteringer
Prøve/delprøver
Virksomhedens Internationale Omgivelser:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fag om virksomhedens internationale omgivelser fokuserer på makroniveauet, og danner grundlag for det senere fokus på virksomheden og dens strategi, organisation mv. i de følgende kurser. Kurset har til formål at give de studerende en sammenhængende forståelse af kompleksiteten ï virksomheders internationale omgivelser, og de udfordringer de repræsenterer for virksomheder med internationale aktiviteter. Der tages udgangspunkt i en model for forståelse af samfundsudvikling opdelt i de tre dimensioner Politik, Institutioner (spilleregler) og Økonomi. Vekselvirkningen mellem disse tre elementer er central for forståelsen af såvel globaliseringen som udviklingen i det enkelte land. Ved at kombinere modeller og teorier med den konkrete udvikling i verdensøkonomien og enkelte lande afdækkes forskelle, ligheder og gensidig afhængighed mellem de enkelte lande/markeder. Herved får de studerende grundlaget for at forstå og analysere virksomhedens internationale omgivelser – et grundlag som i de følgende kurser kan indgår i analysen af virksomhedens strategiske valg.

 

Foreløbig plan:

 • Globalisering
 • PIE-model og indikatorer for Politik, Institutioner, Økonomi
 • Uformelle institutioner – kultur
 • Handelsteorier og handelspolitik
 • FDI - Foreign Direct Investments, direkte udlandsinvesteringer
 • Vækst og udviklingen i forskellige grupper af lande
 • Det Internationale Monetære System
 • EU og USA – den finansielle krise og Euro krisen
 • Global integration og multilaterale organisationer – Emerging Markets – Nye vækstmarkeder
 • International erhvervsret om handel, kontrakter, voldgift mv.
 • Afrunding – outlook for the world economy
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er baseret på en række af forelæsninger suppleret med klassediskussioner, cases, gruppepræsentationer og blended learning: med videoer, quizzes, og andre hjemmeopgaver online.
Feedback i undervisningen
Underviser og medstuderende vil give feedback på hold-præsentation i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 33 timer
Skriftlige eksamen 20 timer
Forberedelse mv. 152 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på tirsdage og torsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 40.

 

Skriftlig eksamen i uge 41.

Foreløbig litteratur

Mike Peng and Klaus Meyer: International Business, 3rd edition, CENGAGE Learning, 2019 – kapitel 1-10

 

Mygind N., (2007): The PIE-model: Politics – Institutions – Economy, CEES working paper no 67, http:/​/​openarchive.cbs.dk/​bitstream/​handle/​10398/​7062/​wp67%202007.pdf?sequence=1

 

Mygind N. 2016  – A Simple Growth Model, 20 pages, working paper, Learn

 

Seneste udgaver af  IMF: World Economic Outlook, World Bank: Global Economic Prospects og Doing Business. OECD: Economic Outlook. UNCTAD: World Investment Report.

Sidst opdateret den 27-06-2019