English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV1903U  Strategi og kontrakter

English Title
Strategy and Contract Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - CBS Law
Primære fagområder
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan
  • Fastlægge hensigtsmæssige strategier for kontraktforhandling
  • Koncipere en kontrakts incitamenter med øje for deres positive og negative effekter
  • Koncipere kontrakter så de passer ind i virksomhedens strategi
  • Styre et kontraktligt samarbejde effektivt ved brug af moderne metoder og processer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves kendskab til mikro-teori, som undervist i på HA.
Prøve/delprøver
Strategi og kontrakter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis kun et mindre antal studerende går til syge-prøve kan prøven blive til en 20-minutters mundtlig prøve med forberedelsestid.
Beskrivelse af eksamensforløbet

 

Den studerende trækker et spørgsmål vedrørende mindst et af læremålene. Under forberedelsen forbereder den studerende besvarelsen af dette spørgsmål. Eksaminationen tager da udgangspunkt i dette læremål, hvorefter samtalen vil kunne komme ind også på andre læremål. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

At kunne koncipere og forhandle kontrakter og styre samarbejder ved hjælp af kontrakter er en efterspurgt kompetence i erhvervslivet og i det offentlige. Fagets formål er at give den studerende kendskab til både den klassiske og den moderne kontraktteori, der inddrager adfærdsøkonomisk teori, med henblik på at sætte den studerende i stand til at forhandle og koncipere kontrakter samt i praksis styre et kontraktligt samarbejde på en hensigtsmæssig måde, herunder på en måde der tilgodeser virksomhedens overordnede strategi. 

Undervisningen skifter mellem teori, eksperimenter og eksempler fra praksis. I en afsluttende case skal de studerende angive, hvordan kontrakten bedst konciperes, og efterfølgende styres vha. moderne principper for kontraktstyring (contract management). 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil i vid udstrækning finde sted som forelæsninger men under forelæsningerne vil de studerende ikke sjældent skulle løse opgaver i grupper. E-learning vil indgå i nogen grad, f.eks kahoots.
Feedback i undervisningen

Feedback vil i nogen grad af afhænge af holdets størrelse. Når grupper i klasse-undervisningen løser opgaver, vil feedback vil blive givet af underviserene ved den efterfølgende gennemgang af opgaven. Forelæsninger vil i videst muligt omfang være dialogpræget. Kahoots vil give umiddelbar feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Studenterforberedelse 141 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Yderligere oplysninger

 

Kurset hører først og fremmest ind under emnerne kontrakteori og adfærdsøkonomi.

Foreløbig litteratur

 

 

 

Battigalli, P., & Maggi, G. (2002). Rigidity, discretion, and the costs of writing contracts. American Economic Review, 92(4), p. 798 -802.

Bretan, H og Lando, H.: The Business Impera-

tives of Speed to Contract:  Changing the Mindset in Drafting and Negotiating Business-to-Business 

Contracts. Arbejdspapir. 

Doz, Y. L. (1987). Technology partnerships between larger and smaller firms: Some critical issues. 

International Studies of Management & Organization, 17(4), 31–57. 

Frydlinger, Hart and Vitaset: A new approach to 

contracts, Harvard Business Review, September/October, 2019.  

Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy. McGraw-Hill. p. 106-22 samt p. 289-303. 

IACCM (Tim Cummins): Contract and Commercial Management: Role and Direction, May 2019. 

Klein, B. (1996). Why hold‐ups occur: the self‐enforcing range of contractual relationships. Economic Inquiry, 34(3), 444–463.   

Lando, Henrik og Norden, Gunnar: Note om Coase-teoremet. Undervisningsnote.  

Lando, Henrik: How to allocate risk in a large construction project. Undervisningsnote. p 5-48.   

Lando, Henrik. Note om Charness-artikel. Under-visningsnote.

Murnighan, J. K., Babcock, L., Thompson, L., & Pillutla, M. (1999). The information dilemma in 

negotiations: Effects of experience, incentives, and integrative potential. International Journal of Conflict Management, 10(4). p.  

Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strategic Management Journal, 23(8). p. 707-713. 

Rabin M. (1993). Incorporating Fairness into Game Theory and Economics, The American Economic Review , Vol . 83 , No . 5 ( Dec ., 1993 ), pp . 1280-1284. 

 

Sidst opdateret den 04-06-2020