English   Danish

2020/2021  MA-MMFUV1010U  Future Marketing - Nye metoder inden for marketing og forståelsen af forbrugeradfærd

English Title
Future Marketing - Consumer insigts and new marketing methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Deltageren skal efter forløbet have tilegnet følgende færdigheder:
  • Demonstrere viden om nyere metoder inden for Marketing, der afdækker adfærd (data), typer af brandinteraktion med forbrugere samt underliggende biologisk-/sansebaserede, psykologiske og sociale faktorer der påvirker forbrugernes/managers mindset
  • Kunne argumentere for styrker og svagheder ved disse metoder.
  • Kunne reflektere over hvorledes disse metoder kan anvendes taktisk og strategisk set i forhold til at opnå kundeindsigt og udvikle forretningen, i egen organisation eller selvvalgt empirisk kontekst.
  • Demonstrere viden om de etiske og legale udfordringer ved brugen af data.
Prøve/delprøver
Future Marketing - Consumer Insights and Analytics:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det forventes, at kursusdeltagerne trækker på hele kursusmaterialet, der er afdækket på kurset.

 

Mundtlige eksamen

Selv om der kun skal diskuteres tre metoder i det skriftlige oplæg så skal du være i stand til at forklare andre metoder og ligeledes hvorfor du fravalgte disse. (se ligeledes afsnittet ’Karaktergiving’ overfor). Til den mundtlige eksamen skal du kunne forholde dig til og diskutere alle de gennemgåede metoder og mindsets, samt etiske forhold relateret til data.

 

Skriftlige opgave

Argumenter for de bedste 3 metoder (dækket i klassen /materiale) der kan anvendes til at løse et strategisk forretningsproblem i dit firma (eller i et case firma identificeret af dig), inklusivt hvad disse er i stand til at afdække i forhold til at forstå stakeholders, partnere, forbrugere, etc. (alt afhængig af fokusset i den valgte virksomhed). Redegør for fordele og ulemper ved de identificerede metoder. Diskuter strategiske mindsets (se bog) der er det ideelle at benytte for dig og dine medarbejdere/firma. Ligeledes forklar fordele og ulemper ved det valgte mindset. Din argumentation skal logisk argumentation og inkludere referencer til relevant kursusmaterialet. En vis grad af kreativ kombination af metoder er fint.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette kursus udforsker vi avancerede metoder og tendenser indenfor Marketing, både i praksis og forskning, og deres evne til at skabe nye (innovative/disruptive) forståelser samt strategiske tilgange til et givet marked. Vi vil også teste deltagernes managerial mindsets og illustrere hvordan disse begrænser lederne i deres interaktion med kunder herunder deres benyttelse af nye teknologier (Big Data, sociale medier).

 

Disse indsigter vil hjælpe dig med at vurdere brugbarheden af nye trends og tendenser indenfor markedsføring, og forhåbentligvis hjælpe dig med at optimere din virksomheds strategiske orientering og dets forståelse og interaktion med slutbrugerne. I nedenfor oversigtstabel er der 9 sektioner. Det er muligt at nogle sektioner bliver lidt længere og andre lidt kortere alt efter deltagernes involvering og interesse. 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus indeholder præsentationer af centrale emner der afdækkes dels af instruktøren, dels af inviterede oplægsholdere, og dels gennem gruppearbejde og workshops. I gruppearbejdet diskuteres og vurderes de forskellige metoder ifht. deres strategiske/taktiske relevans for din and andres virksomheder.

Læsning af materiale er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, aktiv deltagelse er en nøgle til, at du og de andre får det fulde udbytte af kurset. Derfor er din tilstedeværelse afgørende for at kunne forholde dig til det endelige eksamensprojekt.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132,5 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 30-06-2020