Arkiverede Kurser : Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc - 2016/2017

Arkiv2016/2017Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc

Søg på titel eller kursuskode.

Kurser

KAN-CJURO1011UAdvanced Game Theory and Applied Economics
KAN-CJURO1012UVideregående rets- og kontraktøkonomi
KAN-CJURO1044UKandidatspeciale
KAN-CJURO1045UAdvanced EU Law
KAN-CJURO1046UVideregående obligationsret
KAN-CJURV1019UKapitalmarkedsret (Børs- og kapitalmarkedsret)
KAN-CJURV1039UStrategisk kontrahering med mellemmænd i og uden for EU
KAN-CJURV1070UAdvanced EU Competition Law and Industrial Economics
KAN-CJURV1073UInterdisciplinary Corporate Law and Governance
KAN-CJURV1074UVærdiansættelse og beskatning af derivater og hybride instrumenter
KAN-CJURV1076ULegal and Economic Risk Management in the Shipping Sector
KAN-CJURV1149UVideregående arbejdsret og personaleøkonomi
KAN-CJURV1151UErstatning og Forsikring
KAN-CJURV1153UVideregående kontraktret og kontraktøkonomi
KAN-CJURV1601URegulering af markeder
KAN-CJURV7047UVideregående insolvensret
KAN-CJURV7057UVideregående markedsføringsret
KAN-CJURV7070UEU Udbudsret
KAN-CJURV7071UEuropean Corporate Law and Governance - annulleres
KAN-CJURV7072UKapitalselskaber
KAN-CJURV7075ULaw and Management
KAN-CJURV7078UKøb og salg af virksomheder
KAN-CJURV7601UPrinciples of EU Financial Regulation
KAN-CJURV7602UFinansieringsret
KAN-CJURV7603UCivilproces, voldgift og mediation
KAN-CJURV7604UStatsstøtteret