Arkiverede Kurser : Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc - 2018/2019

Arkiv2018/2019Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc

Søg på titel eller kursuskode.

Kurser

BA-BKOMO1005UTværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv
BA-BKOMO1037UFagets videnskabsteori og metode
BA-BKOMO1050UStrategi og samtidsdiagnostik
BA-BKOMO1106UAlmen kommunikation
BA-BKOMO1166USamfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner
BA-BKOMO1206UOrganisationskommunikation
BA-BKOMO1264UErhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi
BA-BKOMO1265UErhvervsøkonomisk teori og analyse: Organisationsanalyse
BA-BKOMO1267UIntern kommunikation i praksis
BA-BKOMO1270UErhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning
BA-BKOMO1271UErhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding
BA-BKOMO1364UMedier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ
BA-BKOMO1714UEkstern kommunikation i praksis
BA-BKOMO1715UStrategisk kommunikation i praksis
BA-BKOMO3001UBachelorprojekt
BA-BKOMO3002UPraksis- og Erhvervsrelateret projektforløb
BA-BKOMO4014UErhvervsøkonomisk teori og analyse – Institutionelle perspektiver
BA-BKOMO4016UTværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv
BA-BKOMV1017UKommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet
BA-BKOMV1701UFinansiering
BA-BKOMV6002UStatistics for Communication Research