Arkiverede Kurser : Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse - 2018/2019

Arkiv2018/2019Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse

Søg på titel eller kursuskode.

Kurser

MA-MMPGO1001UPersonligt udviklingsforløb
MA-MMPGO1004ULedelsesfagligt grundforløb
MA-MMPGO1005UMasterprojekt
MA-MMPGO1006UMPG intro- og udviklingsforløb (MUF)
MA-MMPGO1007ULedelsesudviklingsforløb (LUF)
MA-MMPGV1049UKommunikation og Ledelse
MA-MMPGV1059UOffentlig styring: Idéer og praksis
MA-MMPGV1061ULedelse af reform og forandring
MA-MMPGV1062UStrategisk ledelse i et governance perspektiv
MA-MMPGV1081USamfundsvidenskabelig metode
MA-MMPGV1084UTillidsbaseret ledelse
MA-MMPGV1089UStyring af økonomi og incitamenter
MA-MMPGV1116UEksistens og ledelse
MA-MMPGV1149UStrategisk HRM i det moderne arbejdsliv
MA-MMPGV1502UDe Politiske Budgetter
MA-MMPGV1505UOpgaveskrivning og argumentation
MA-MMPGV1506UMeningsskabelse, identitet og organisationer som brands under forandring
MA-MMPGV2003UStrategiimplementering i praksis - at oversætte strategier
MA-MMPGV2010ULedelse af fagprofessionelle på tværs af siloer
MA-MMPGV2011UStyring og motivation i den offentlige sektor
MA-MMPGV2021UEvidens og resultatmåling
MA-MMPGV2022ULedelse opad: at agere opad i et hierarkisk system
MA-MMPGV2023UMødet mellem borger og professionel i moderne dilemmaprægede velfærdsorganisationer
MA-MMPGV2024UProfessionel dømmekraft under pres
MA-MMPGV2026ULedelse som offentlig værdiskabelse
MA-MMPGV2027UPersonligt lederskab, coaching og protreptik
MA-MMPGV2029USikkerheds- og risikoledelse
MA-MMPGV2030UGlobal Challenges: Nordic Experiences
MA-MMPGV2031ULedelsesretorik
MA-MMPGV2108ULeadership: Teori og praksis i offentlige organisationer
MA-MMPGV2115UThe Rhetoric of Management
MA-MMPGV2119ULedelse af videndeling. Perspektiver, udfordringer og muligheder
MA-MMPGV4001ULedelse af partnerskab mellem offentlig og privat
MA-MMPGV4003URelationen mellem politikere og offentlige ledere
MA-MMPGV4100UPolitisk ledelse i kommunerne
MA-MMPGV4101UStrategy as Practice
MA-MMPGV4102UVelfærdsteknologier
MA-MMPGV4103UStyring i digitaliserede organisationer
MA-MMPGV4104UPolyfoni og politisk kommunikation
MA-MMPGV4106UToday we are all diplomats - Whole-of-Government Diplomacy
MA-MMPGV5011UStrategisk pædagogisk lederskab i skolen
MA-MMPGV5013UNarrativ ledelse af tværgående samarbejde
MA-MMPGV5014UOffentlig entreprenørskab: Oplevet velfærd og nye fællesskaber
MA-MMPGV5015UØkonomisk styring og organisering af den offentlige sektor