Søg i CBS kursuskatalog

36 fag matchede din søgning


Studienævnet for Master i SkatFagtype
MA-MMASO1013U Juridisk metode
 
Dansk
 | 
2 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
MA-MMASO1016U Masterprojekt
 
Dansk
 | 
15 ECTS
 | 
Obligatorisk
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASO1017U Juridisk metode
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Metode og videnskabsteori
MA-MMASV1100U Punktafgifter - varebaserede afgifter, EU-retligt og nationalt
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Revision
Skatteret
MA-MMASV1601U Kursgevinster og finansielle kontrakter
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1602U Udbytte og aktieavance
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1603U Generationsskifte og virksomhedsomdannelse
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1606U EU-skatteret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1607U Fast ejendom
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1608U Omstrukturering
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1609U Transfer pricing, Advanced
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1610U Transfer pricing
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1611U Skattekontrol og skattestrafferet
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Skatteret
MA-MMASV1612U Skatte- og afgiftsproces
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Skatteret
MA-MMASV1613U Erhvervsbeskatning
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1614U Rekonstruktion og konkurs
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Skatteret
MA-MMASV1615U Regnskab og skat
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Skatteret
MA-MMASV1616U International selskabsskatteret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1617U Dødsboskifte og dødsboskatteret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1617U Dødsboskifte og dødsboskatteret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2024/2025
Skatteret
MA-MMASV1618U Selskabsbeskatning
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1619U International skatteret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV1620U Toldret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Revision
MA-MMASV1801U Personbeskatning
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Skatteret
MA-MMASV2101U Moms afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlaget og leveringssted
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Revision
MA-MMASV2301U International corporate tax policy
 
Engelsk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
International politisk økonomi
Skatteret
MA-MMASV2401U Tax governance
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2024/2025
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV2402U M & A Tax
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2024/2025
Erhvervsjura
Revision
MA-MMASV2608U Punktafgifter - Energiafgifter, forbrug af afgiftspligtige varer, fritagelser og godtgørelsesmuligheder
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Regnskabsvæsen og økonomistyring
Revision
Skatteret
MA-MMASV2620U EU-ret
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV2621U Momsret basis
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Revision
Skatteret
MA-MMASV3001U Momsfritagelser
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV3002U Toldret - Toldskyld og toldgodtgørelse
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Valgfag
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV3003U Momsret – afgiftspligtig person, fradrag og udtagning
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV3004U Toldret – Beskatningselementerne
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret
MA-MMASV3005U Toldret - Toldprocedurerne
 
Dansk
 | 
5 ECTS
 | 
Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
 | 
Master
 | 
2023/2024
Erhvervsjura
Revision
Skatteret