Archived Courses : Study Board for BSc/MSc in Business Administration and Organizational Communication - 2010/2011

Archive2010/2011Study Board for BSc/MSc in Business Administration and Organizational Communication

Search by title or course code.

Courses

BA-2PROTværfagligt 2. årsprojekt
BA-AFSErhvervsøkonomisk teori og analyse – Afsætning
BA-BACH2Bachelorprojekt
BA-BRANDBranding
BA-EØINSTErhvervsøkonomisk teori og analyse – Det institutionelle perspektiv
BA-IKIPIntern kommunikation i praksis
BA-IPROSTSRAMTværfagligt 1. årsprojekt - Strategi og samfundsdiagnostik
BA-MEDIKOKommunikationsteori- og strategi – Medieudvikling og digital kommunikation
BA-MIKErhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi
BA-ORG_ALKOMKommunikationsteori og –strategi – Organisationskommunikation - Kommunikationsteori og –strategi – Almen kommunikation
BA-ORGANErhvervsøkonomisk teori og analyse – Organisationsanalyse
BA-PRAKPraksis- og Erhvervsrelateret projektforløb
BA-REØK2Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Regnskab og økonomistyring
BA-SKIP_EKIPStrategisk kommunikation i praksis - Ekstern kommunikation i praksis
BA-SKMSKommunikationsteori- og strategi – Strategisk kommunikation i mediesamfundet
BA-TEPOSSamfund: Teoretiske positioner
BA-VTMFagets videnskabsteori og metode
KAN-CGLGlobalization / xx
KAN-CLKELeadership and Communication
KAN-CMC_VPANPower and Networks
KAN-CSKStrategy and Communication
KAN-KANKOMMaster' Thesis
KAN-ORCOOrganization and Communication