Arkiverede Kurser : Studienævnet for cand.ling.merc. - 2010/2011

Arkiv2010/2011Studienævnet for cand.ling.merc.

Søg på titel eller kursuskode.

Kurser

BA-2LPGThe Law and Politics of the Global Community
BA-BLM_BA04Oversættelsesstrategier – Workshop i engelsk og dansk økonomisk sprog
BA-BLM_BA07Spanien i Europa / España en Europa
BA-BLM_BA15Intercultural Business Communication
BA-BLM_BA21United States’ Crises from a Legal Perspective
BA-BLM_BA23Web Interaction Design and Communication
BA-BLM_BA28Current Politics in Latin America
BA-BLM_BA30Globalization & Democracy
BA-BLM_BA31Consuming America
BA-BLM_BA32Conflict Management in the Workplace
BA-BLM_BA33Effective Speaking in Business English
BA-IVK_AMH2Hovedtræk i amerikanske historie 2
BA-IVK_APS3Politik og samfundsforhold
BA-IVK_BAPROJBachelorprojekt
BA-IVK_EKAEEuropas Kultur- og åndsliv
BA-IVK_EOEPEuropæisk økonomi og politik - EU-ret
BA-IVK_EUIDEuropæiske identiteter
BA-IVK_EUKUEuropæisk politisk enhed og EU-kundskab - marked og retsstat
BA-IVK_EUSAEuropæiske samfund
BA-IVK_GR1EGrammatik 1 - Engelsk
BA-IVK_GR2EGrammatik 2 - engelsk
BA-IVK_HAS1Hovedtræk i amerikansk historie 1
BA-IVK_IFFTInterkulturel faglig formidling og interaktion - tysk
BA-IVK_KKSKultur og kommunikation - spansk
BA-IVK_KOEEuropæisk historie - Kultur og erhvervsgeografi
BA-IVK_KRPKKomparativ ret og politisk kultur
BA-IVK_KS1TKultur & Samfund 1 samt Sprogkundskab 1 - tysk
BA-IVK_KS2FKultur og samfund 2 - fransk
BA-IVK_KS2TKultur & samfund 2 - tysk
BA-IVK_KS3TKultur & samfund 3 - Virksomhedskommunikation 2 - tysk
BA-IVK_KSGBEKultur og samfund/Storbritannien - engelsk
BA-IVK_KSSKultur og samfund 1 - Spanien før og nu - spansk
BA-IVK_KSUSEKultur og samfund/USA - engelsk
BA-IVK_MKEMundtlig kommunikation - engelsk
BA-IVK_MKFFMundtlig kommunikation og fonetik - Kultur og samfund 1 - fransk
BA-IVK_OE1FØkonomiske forhold 1 - fransk
BA-IVK_OE2FØkonomiske forhold 2 - fransk
BA-IVK_OEIDEØkonomisk idéhistorie
BA-IVK_OEMØkonomi og markeder
BA-IVK_OETK1EØkonomisk tekst i kontekst 1 - engelsk
BA-IVK_OETK2EØkonomisk tekst i kontekst 2 samt juridisk sprog - engelsk
BA-IVK_PFFPolitiske forhold - Virksomheden og arbejdsmarkedsforhold 2 - fransk
BA-IVK_PKKPopulær kultur og kunstnerisk produktion
BA-IVK_PROJProjekt - Europæiske studier
BA-IVK_SK2TSprogkundskab 2 - tysk
BA-IVK_SK3TSprogkundskab 3 - tysk
BA-IVK_SK4TSprogkundskab 4 - tysk
BA-IVK_SKISamfund, kultur og identiteter
BA-IVK_SP1FSprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - fransk
BA-IVK_SP1SSprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - spansk
BA-IVK_SP2FSprogbeskrivelse og sprogproduktion 2 - Virksomhedskommunikation 3 - fransk
BA-IVK_SP2SSprogbeskrivelse og - produktion 2 - spansk
BA-IVK_SP3SSprogbeskrivelse og sprogproduktion 3 - spansk
BA-IVK_STSSprog og tekst & fagsproglig kommunikation - spansk
BA-IVK_TG1FTekstlæsning og grammatik 1 - fransk
BA-IVK_TG2FTekstlæsning og grammatik 2 - fransk
BA-IVK_TSMTTyske samfunds- og markedsforhold - tysk
BA-IVK_TTPETekster og tekstproduktion - Engelsk
BA-IVK_TTTFællesfag: Tanke, tekst og tale
BA-IVK_UDTEUdtale- engelsk
BA-IVK_VA1FVirksomheden og arbejdsmarkedsforhold 1 - fransk
BA-IVK_VISFællesfag: Virksomheden i samfundet - Erhvervsøkonomi & Erhvervsret
BA-IVK_VK1EVirksomhedskommunikation 1 - engelsk
BA-IVK_VK1FVirksomhedskommunikation 1 - fransk
BA-IVK_VK1SVirksomhedskommunikation 1 - spansk
BA-IVK_VK1TVirksomhedskommunikation 1 - tysk
BA-IVK_VK2EVirksomhedskommunikation 2 - engelsk
BA-IVK_VK2FVirksomhedskommunikation 2 - fransk
BA-IVK_VK2SVirksomhedskommunikation 2 - spansk
BA-IVK_VKKSSVirksomhedskommunikation 3, Kultur og tekst - Spanien i dag & Kultur og samfund - Latinamerika før og nu - spansk
BA-IVK_VT1Fællesfag: Videnskabsteori - 2. semester
BA-IVK_VT2Fællesfag: Videnskabsteori 2 - 3. semester
KAN-CLM_ECOSØkonomisk sprog
KAN-CLM_FORKOMForbrugerkultur og -kommunikation
KAN-CLM_INTORGInterkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse
KAN-CLM_JURSJuridisk sprog
KAN-CLM_MARKMarketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv
KAN-CLM_MARKOMMarkedskommunikation
KAN-CLM_PROJIMProjekt i international marketing
KAN-CLM_SPESamfund, politik og erhvervsliv (EN, FR, SP, TY)
KAN-CLM_TEKSTeknisk sprog
KAN-CLM_TOLKTolkning
KAN-CLM_VDKVirksomhedens digitale kommunikation
KAN-MLEAMAS1Politics and Society in the USA and/or Latin America
KAN-MLEAMAS2Cultures and Identities in the Americas
KAN-MLEAMAS3Markets of the Western Hemisphere
KAN-MLEEUES1Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner
KAN-MLEEUES2Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.
KAN-MLEEUES3Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.
KAN-MLEEUES4Internationale relationer – Europa i verden.
KAN-MLEKKOM1Ledelses- og medarbejderkommunikation
KAN-MLEKKOM3Forhandlingskommunikation
KAN-MLM_21Terminologi og termbaser inden for økonomisk/finansielt sprog
KAN-MLM_41Anvendt kultur- og identitetsteori
KAN-MLM_44Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme
KAN-MLM_45Terminologi – Nordisk webbaseret kursus
KAN-MLM_47Fra idé til Kandidatafhandling
KAN-MLM_55Spin eller fair snak - når fødevarer taler
KAN-MLM_56EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv
KAN-MLM_57Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation
KAN-MLM_61Europa i efterkrigstiden
KAN-MLM_67Økonomi og politik i EU
KAN-MLM_V02Det danske EU-formandskab 1. halvår 2012
KAN-MLM_V03Managing Knowledge, Communication and Innovation using Web 2.0